10 Şubat 2008 Pazar

030-Yenilik Transferi Projeleri

Yenilik Transferi Projeleri, mesleki eğitim ve öğretimi geliştirmek amacıyla önceden yapılmış Leonardo da Vinci veya başka yenilikçi proje sonuçlarının yada ürünlerinin yeni ülkeler ya da sektörlere transfer edilmesi amacıyla hazırlanan çok ortaklı projelerdir.

Bu projeler programlara katılan ülkelerden en az üçünden kurum/kuruluşun ortaklığıyla gerçekleştirilmektedir. Projelerin amacı hedef kitle yada sektör için eğitim araçları geliştirmektir. Bir başka ifade ile Hayatboyu Öğrenme kapsamında, bireyin günümüz mesleki eğitim sistem ve uygulamalarının hızla değişen koşullarına uyum sağlaması ve sektörlerin rekabet güçlerinin artırılması amacıyla yenilikçi araçların geliştirilmesini teşvik eden ve bu çalışmalara finansal destek sağlayan bir programdır.

Başvurular kurumsal düzeyde yapılmaktadır. 2007 yılı için başvuru formu ve gerekli bilgiler AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı internet sitesinde bulunabilir. Proje son başvuru tarihi 14 Mart 2008'dir.

YENİLİK TRANSFERİ PROJESİ HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

2007 yılı itibariyle başlayan Yenilik Transferi Projeleri belirli yönleriyle daha evvel hazırlanan projelerden farklılık göstermektedir. Yenilik Transferi Programı;
 • Sıfırdan proje üretilmesine imkan vermez.
 • Yapılacak ihtiyaç analizi doğrultusunda, daha evvelce Avrupa Birliği aday ve üyesi ülkeler tarafından yapılmış olan bir projenin ülkeye transferi ana amaçtır.
 • Başarılı Projeler havuzunun incelenmesi ve transfer edilebilecek bir projenin seçilmesi gerekmektedir. (AB Komisyonunca desteklenen B&C Tipi Projeler Katoloğu)
 • Seçilen Projenin sonuçları proje sahibi veya uygulayıcısı kurum ve kuruluştan temin edilmelidir.
 • Oluşturulacak olan yeni proje, seçilen model projenin sonuçları etrafında şekillenmelidir.
 • Projenin uygulanabilmesi için en az üç farklı ülkeden kurum veya kuruluşların katılımı mecburidir. (AB Komisyonu Ortak arama veri tabanı)
 • Proje hazırlamaya başlarken Başvuru Kılavuzunu incelemeniz tavsiye edilir. (LLP Başvuru Kılavuzu İçin Tıklayınız)
 • Yenilik Transferi Proje Formu 2007 yılı teklifleri için hazırlanmış olan şekli ile kullanılmakta olup, herhangi bir değişiklik olması ihtimaline karşın, proje hazırlayan birimlerimizin projelerini tamamlamalarının ardından Ulusal Ajansın internet sayfasından (http://www.ua.gov.tr/) adresinden bilgi edinmelerinde fayda vardır.
 • Yenilik Transferi 2008 Proje Formu için tıklayınız.

020-Hareketlilik Projeleri

Hareketlilik (Mobility) Projeleri;

 • Temel düzeyde mesleki eğitim almakta olan öğrenciler (IVT)
 • İşsizler de dahil olmak üzere işgücü dünyasındaki kişiler (PLM)
 • Mesleki eğitimden sorumlu kişilerin (VETPRO) katıldığı ülkelerarası staj ve çalışma ziyareti olarak adlandırılabilecek hareketlilik faaliyetleridir.

Hareketlilik projelerinin amacı, temel mesleki eğitim ve sürekli mesleki eğitimin Avrupa boyutunun güçlendirilmesi, kişilerin teori ve uygulama içeren faaliyetlerden, özellikle iş bağlantılı eğitimle deneyim kazanmaya teşvik edilmesi, dil becerilerinin, ülkelerarası bağlantıların, eğitmenler ve insan kaynakları yöneticileri için başarılı uygulamaların değişimlerinin geliştirilmesidir.

Bu tür bir faaliyet alanı mesleki eğitim alanındaki tüm sosyal ortakların bir araya gelmesini sağlayarak hem ülkelerarası işbirliğinin hem de iş dünyası ile eğitim kurumları arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için yararlıdır. Bu programa başvurular kurumsal düzeyde yapılmakta ve 2008 yılı için başvuru formu ve şartları Ulusal Ajansın resmi internet sitesinde yayınlanmıştır. 2008 yılı başvuruları 08 Şubat 2008 'de sona ermiştir.

Bu proje Ulusal Ajans tarafından kabul edilmiş başarılı bir projedir. Hareketlilik projeleri hazırlanırken yine Ulusal Ajans tarafından hazırlanmış olan rehberin takip edilmesi tavsiye edilir. Ulusal Ajansın uzmanları tarafından örnek uygulamaların da yer verildiği klavuz Türkiye'de şimdiye kadar hazırlanmış olan en anlaşılır kaynaktır.

060-Tüm Dokümanlar

Avrupa Birliği Programlarına İlişkin Olarak Bu Sitede Bahsi Geçen Tüm Belgeler Alfabetik Olarak Verilmiştir.

010-Leonardo da Vinci Programı Nedir?

Leonardo da Vinci Proje programı;

 • Tüzel kişiliğe sahip her kurum ve kuruluşun mesleki bilgi ve becerisini artırmak amacıyla proje teklifi vermesine imkan tanır. Özel ve resmi tüm kurum ve kuruluşlar programa katılabilirler.
 • Kişisel olarak müracaat edilememektedir.
 • Programın büyüklük sırasına göre dört ayağı vardır; Hareketlilik, Ortaklık Faaliyet Alanı, Yenilik Transferi ve Yenilik Geliştirme.
 • Her dört başlığın proje hazırlama teknikleri de birbirinden farklı olmakla birlikta her başlıkta da ortak amaç mesleki bilgi ve becerinin Avrupa çerçevesinde geliştirilmesi ve paylaşılmasıdır.
 • Her proje başlığının farklı prosedürde ve farklı dokümanlar kullanılmak suretiyle hazırlandığı unutulmamalıdır.